Повністю викоренити все російське з українського простору не так легко, як хотілося б, але це можливо. І лише кожен з нас може вплинути на цей процес. Пропонуймо почитати з простого – з українських відповідників русифікованих імен.

До теми 11 русифікованих жіночих імен: як вони звучать українською

Русифіковані чоловічі імена: українські відповідники

 • Ваня – Ванько‌, Іванко або Івась;
 • Міша – Мишко, Михайлик або Михась;
 • Діма – Митько, Дмитрик або Дмитрусь;
 • Петя – Петько, Петрик або Петрусь;
 • Паша – Павлик або Павлусь;
 • Андрюша – Андрійко або Андрусь;
 • Гордюша – Гордійко або Гордусь;
 • Костік – Костик, Кость або Костусь;
 • Саша – Сашко, Санько, Лесь, Лесик;
 • Альоша – Олекса, Олешко або Лесь, Лесик;
 • Льоня – Ленько;
 • Олєжа – Олежко, Олько‌ або Лесь, Лесик;
 • Гріша – Гришко, Гриць або Гринько‌;
 • Нікіта – Микитка або Микитко;
 • Коля – Миколка або Колько;
 • Сьома – Семко, Сенько або Семенко;
 • Стьопа – Степко або Степанко;
 • Женя – Євгенко;
 • Гєна – Генко, Геник, Генусь або Геннадь;
 • Жора – Горко або Гошко;
 • Гера – Германко або Герко;
 • Рома – Романко, Ромась або Ромко;
 • Дєня – Дениско або Денько‌;
 • Тьома – Артемко або Темко;
 • Тіма або Тімоша – Тимко;
 • Вася – Василько, Васьо‌ або Васько;
 • Марік – Марик або Марко;
 • Даня чи Данік – Даник, Данько або Данилко;
 • Бодя – Богдась, Богданик, Даник, Данько або Богданко;
 • Боря – Борик, Борко або Бориско;
 • Слава чи Славік – Славик або Славко;
 • Владя чи Владік – Владик або Владко;
 • Толя чи Толік – Толик або Только;
 • Віталя чи Віталік – Вітик, Віталик або Вітась;
 • Вітя – Вітик або Вітько;
 • Федя – Федусь або Федько‌;
 • Вова – Володик або Володько;
 • Сєрьожа – Сергійко;
 • Кірюша – Кирилко;
 • Ігорьоша – Ігорко;
 • Глєбушка – Глібко;
 • Іллюша – Ілько‌;
 • Льова – Левко‌;
 • Сєва – Севко.